با ما همراه شوید

تیم جزیره باما برای تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌کند

اصول اصلی استخدام

تقسیم سود مالی و کاری

در کنار شما هر آنچه را که داریم با شما سهیم میشویم

تحقق ایده های تیم

پیشرو در تحقق ایده های گروه برای ساختن روزهای بهتر

آموزش و یادگیری

ما از شما می آموزیم و دانشمان را نیز با شما سهیم میشویم

ارزش های اصلی ما

ما برای تمام همکاران و همراهانمان ارزش قائلیم

  • سود بالای افراد

  • به طور مداوم برای کیفیت تلاش کنید

  • 3 قدم جلوتر بمانید

  • انسان باش ، صادق باش

  • با زیرکی کار کن

  • همیشه در دسترس باش

  • کار گروهی

  • بهترین باش

  • شفافیت مالی داشته باش

  • همیشه یک پاسخ صادقانه بده