گارانتی بازگشت پول تفریح خریداری شده در کمتر از 10 دقیقه

در بعضی شرایط خاص احتمال عدم انجام تفریح انتخابی وجود دارد. در صورتی که تفریح انتخابی بدلیلی که گردشگر در آن مقصر نباشد، لغو شود، هزینه پرداختی در زمان کمتر از 10 دقیقه به کارت خریدار عودت داده خواهد شد.

موارد احتمالی لغو تفریح خریداری شده که مبلغ بدون کسر جریمه عودت داده می شود

  • لغو به دلیل شرایط نامساعد جوی
  • لغو به دلیل خرابی وسیله کلوپ تفریحی
  • لغو به دلیل تعطیلی در ایام شهادت یا مناسبت های خاص
  • لغو به دلیل تکمیل ظرفیت

مواردی که مبلغ خدمات دریافتی با جریمه عودت داده می شود (جریمه 0 تا 100 درصد با توجه به قوانین مجموعه ی انتخابی)

  • عدم مراجعه گردشگر در تاریخ و ساعت اعلام شده به وی
  • عدم تمایل به استفاده از تفریح
  • عدم رعایت قوانین درج شده تفریح خریداری شده

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.

0939508919107635246718